راهنمای استفاده از امتیازها

راهنمای استفاده از امتیاز ها:

1. ابتدا بر روی گزینه ثبت نام کلیک نمایید .

نام کاربری هر دانش آموز شماره دوره +کد ملی هر دانش آموز + ehsan-edu.org@ می باشد.

برای مثال دانش آموزی با کد ملی 123456789 و شماره دوره 30، نام کاربری آن بصورت زیر می باشد: 

30123456789@ehsan-edu.org

 

2. رمز عبور خود را در کادر مشخص شده وارد نمایید.

رمز عبور شامل شماره دوره +کد ملی هر دانش آموز می باشد.

 

3. برای استفاده از امتیاز های خود مانند تصویر پایین، در بخش سبد خرید در بخش "امتیاز پاداش" گزینه مربوطه را انتخاب نمایید. به ازای امتیاز شما از مبلغ سبد خرید کسر می گردد و مابقی مبلغ قابل پرداخت می باشد.

 

راهنمای استفاده از امتیاز ها